Regulamin

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze strony internetowej altarnia.pl, zwanej dalej Serwisem.

Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest firma PPBT Maciej Polański. Siedziba firmy: ul. Wojewódzka 26 l.6; 40-026 Katowice. Adresy poczty elektronicznej: podane w Serwisie na stronie kontaktowej.

 

Wymagania techniczne

Aby w pełni skorzystać z Serwisu, w tym także z Zamówienia w Serwisie, wymagane jest: 

- Posiadanie adresu e-mail oraz możliwości odbioru wiadomości wysyłanych przez Serwis na ten adres (potrzebne do realizacji Zamówienia oraz rejestracji w serwisie)

- Korzystanie z przeglądarki internetowej z aktywną obsługą cookies oraz JavaScript (domyślnie każda przeglądarka ma te usługi aktywne), 

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Serwis prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Serwisu zamieszcza na stronie www.altarnia.pl

 

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.altarnia.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 

Oferta Serwisu przedstawiona na www.altarnia.pl  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy Kodeks Cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

Składając Zamówienie, Klient zobowiązuje się do przeczytania, zrozumienia oraz zaakceptowania treści zawartych w e-mailach przesyłanych przez Serwis i widocznych w Serwisie, podczas dokonywania Zamówienia.

 

Klient, przesyłając do Serwisu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Serwisem. Wysłane przez Serwis potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 

Klient może otrzymać za zakup fakturę VAT. Dane do faktury należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia zakupu pod adres osoby odpowiedzialnej za realizację Zamówień w Serwisie. Aby otrzymać fakturę, należy podać dane tj. pełna nazwa firmy, adres siedziby, kod pocztowy, miasto, NIP. Faktury bez podania powyższych danych nie mogą zostać wystawione.

 

Zamówienia, które nie zostały opłacone w ciągu 10 dni od złożenia Zamówienia, zostaną automatycznie anulowane.

 

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

- wyboru zamawianych towarów lub usług,

- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy.

- wyboru sposobu płatności.

 

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Serwisu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Serwisu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

- częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, serwis zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

 - anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Serwisu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Serwis zwróci należność w ciągu 7 dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

 

Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Serwisu:

- podawane są w złotych polskich,

- zawierają podatek VAT,

- nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

Czas realizacji zamówienia

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 1 – 5 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki z Serwisu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia.

 

Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

- Poczta Polska - czas dostawy - zwykle 1-3 dni robocze (przesyłka priorytetowa) - UWAGA: w miesiącach listopad-grudzień dostawa może znacznie się wydłużyć! 

- Kurier - czas dostawy - zwykle na drugi dzień roboczy od wysyłki 

 

 

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

 

- przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Serwis. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Serwisu

 

Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy.

 

Reklamacje

Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 od daty jego otrzymania. Należy skontaktować się z pracownikiem Serwisu odpowiedzialnym za realizację zamówień, który niezwłocznie prześle e-mailem wzór formularza, a następnie przesłać poprawnie wypełniony formularz pocztą tradycyjną (na adres podany w Regulaminie jako adres do korespondencji). Przesyłki kierowane na adres siedziby firmy, wypełnione w sposób nieprawidłowy (tj. niezgodny z przesłanym wzorem) lub przesłane tylko drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane. Przesyłki wysyłane w formie "za pobraniem", nie będą odbierane.

 

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy zajdzie wątpliwość, iż zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.). Uznany zwrot należności (w formie przelewu na wskazane przez Użytkownika konto) zostanie wypłacony niezwłocznie po otrzymaniu formularza zwrotu.

 

Polityka prywatności

Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych i adresowych Użytkowników.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, edycję swoich danych, usunięcie swoich danych.

Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie komentarza dotyczącego Zamówienia w celach promocyjnych danego produktu lub Serwisu.

 

Postanowienia końcowe.

Serwis dołożył wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu odbywało się w sposób prawidłowy oraz informacje zawarte w publikacjach były kompletne i rzetelne.

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Klientów w Serwisie

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 

Serwis nie odpowiada za zdarzenia losowe oraz ich skutki.

 

W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych, Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane natychmiast po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych

 

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.altarnia.pl.  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.